Om platsen

I hjärtat av Småland

I Skillingaryd 6 km från Tallnäs bodde fabrikör Oscar Ljungbergh. Och här mitt i Småland hade han sitt sommarresidens, Tallnäs. Här finns spännade historier om ståtliga jaktmiddagar, proslin som flög i sjön, och hans tama gris Abel som sällskapade honom till morgonbadet i sjön.

VÄXJÖ STIFT


År 1953 föreslog dåvarande biskopen i Växjö Stift, Elis Malmeström, att det var lämpligt att köpa Tallnäs, som då var till salu. Stiftsrådets AU beslöt då att köpa Tallnäs för 100. 000 kr. Och sedan dess har många ungdomsläger och andra träffar skapat härliga minnen hos många.