Lokaler för aktiviteter och gemenskap

Vi har lokalerna för din grupp. Allt från det lilla lägret med några få deltagare till den stora konfirmandgruppen klarar vi av att hantera. Här hittar du en kort beskrivning av våra lokaler.

 

Vättergårdens dagrum

dagrum

Vättergården dagrum är en bra lektionssal för upp till 20 personer. Vill du använda ljuskanon så meddelar du detta vid bokningen.

 

Hobbysalen

lagerskola_4

Den här lokalen kan du hyra under hela din vistelse på Stiftsgården Tallnäs eller bara för en dag. Lokalen är till för hobbyverksamhet. Här finns oömma möbler, vatten och gott om plats för att pyssla.

 

Sporthallen

lagerskola_5

Sporthallen på Tallnäs kan användas till både spel och lek, dessutom kan den användas till samlingslokal.

 

Östergårdens konferenssal

lagerskola_6

Konferenssalen i Östergården är vår största lektionssal och tar upp till 90 personer. Möbleringen är flexibel och här finns det ljuskanon i taket och DVD anläggning.

 

Pilagården 1

lagerskola_7

I anslutning till Pilagårdens logement finns det en lektionssal som rymmer ca 20 personer. Det finns även ett grupprum på övervåningen. Vill du använda ljuskanon så meddelar du detta vid bokningen.

 

Gammelgården

lagerskola_8

Gammelgården är ett stort hus med många lokaler och eget kök. Här finns både lektionssal och grupprum. På övervåningen ligger Gunvorsalen som är en perfekt lokal för konfirmandgrupper upp till 60 personer. Dataförberedd TV och DVD anläggning finns i lokalen. Elisabetsalen är undervåningens stora sal och rymmer 40 personer. Duvslaget är ett bra grupprum på övervåningen. Kerstirummet och Asta-Lisarummet är ytterligare två grupprum i Gammelgården.

 

Kapellet

 lagerskola_9

Kapellet bokas vid andakter och gudstjänster. Vill man använda kapellet till undervisning så får varje grupp boka högst 3 timmar. På så sätt får alla tillgång till kapellet.