Historik

Stiftsgården Tallnäs ligger vid Linnesjöns norra del, sex km från Skillingaryd mitt i Småland och var från början ett sommarställe åt familjen Oskar Ljungberg.
År 1953 föreslog dåvarande biskopen i Växjö Stift, Elis Malmeström, att det var lämpligt att köpa Tallnäs, som då var till salu. Stiftsrådets AU beslöt att köpa Tallnäs för 100. 000 kr.
Från Gammelgården och gula paviljongen har Tallnäs vuxit till en fin läger- och kursgård med 120 bäddar. Stiftsgården Tallnäs är känt för sin goda mat och vackra natur.
Fastigheten ägs idag av stiftelsen Växjö Stiftsgård Tallnäs och sedan år 2006 driver Tallnäs ekonomiska förening verksamheten samt hyr fastigheten av stiftelsen. Församlingar i Växjö stift äger andelar i föreningen.